Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18583
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :19069
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :18000
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)