Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 18155
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18725
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :17550
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :4.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)