Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 18131
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18725
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17550
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :4.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)