Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17889
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18548
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :17308
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :5.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (Βάσεις 16 ετιας)