Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15171
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16804
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12738
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)