Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 8807
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :11600
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :5941
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :20.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :22.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 15 ετιας)