Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16725
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17822
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14943
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :8.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)