Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16979
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18161
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :15014
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)