Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16924
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18161
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15014
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :7.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)