Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15701
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17213
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13167
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 15 ετιας)