Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15913
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17490
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13292
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 15 ετιας)