Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15805
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17490
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :13292
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :10.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 16 ετιας)