Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16156
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17346
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :13887
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)