Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12474
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15701
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :5305
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :47%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)