Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13760
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15918
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10891
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :16%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 15 ετιας)