Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15605
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17448
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :12984
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)