Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13468
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15320
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12275
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :20.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :10%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)