Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14487
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15555
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12669
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :14.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :12.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)