Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13602
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15194
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12384
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :15.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)