Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17211
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18117
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16359
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :6.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)