Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16183
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17484
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14452
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :12%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 15 ετιας)