Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17134
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18224
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :16120
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :7.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 16 ετιας)