Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 17202
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18224
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :16426
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 15 ετιας)