Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16272
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17321
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14926
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)