Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16261
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17321
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14926
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :11.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)