Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 17130
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :18505
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14730
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :2.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :8.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)