Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 16989
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18505
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :14725
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :2.2%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :8.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 17 ετιας)