Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 16623
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17757
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :15529
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :5.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)