Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 15816
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16947
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :14382
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :12.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 16 ετιας)