Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15804
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16947
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14382
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :12.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 15 ετιας)