Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13330
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16851
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :8782
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :18.7%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :29.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 16 ετιας)