Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 11276
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :12847
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9279
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :11.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :14.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)