Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 11409
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :12847
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10490
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :11.4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)