Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14262
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16186
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11356
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :14.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)