Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 17477
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18635
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :15854
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :5.6%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)