Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 11983
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13078
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11090
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :11.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :8.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 15 ετιας)