Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 11933
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :13078
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11090
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :11.8%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :8.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 16 ετιας)