Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14472
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16264
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11676
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :13.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 15 ετιας)