Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 12422
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :13605
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11061
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :10.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :11.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 16 ετιας)