Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13948
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16571
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :9823
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :3.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :15%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)