Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14223
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16571
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11165
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :3.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :15%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)