Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 11683
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13967
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10426
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :14.6%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :13.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 15 ετιας)