Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 11186
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :12459
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10372
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :8.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :7.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 15 ετιας)