Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 11043
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :12459
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :8898
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :8.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :15.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 16 ετιας)