Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 16970
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :18578
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :14958
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)