Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 17109
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18578
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :14958
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :2.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 17 ετιας)