Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 12311
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :14154
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10154
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :7.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :17.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)