Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 12316
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :13796
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10399
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :23.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :12.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 15 ετιας)