Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13669
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :15975
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :10648
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :4%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :16.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 15 ετιας)