Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13393
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16097
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :10663
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :6.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :17.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)