Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 14285
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :16087
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11771
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :27.5%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :15.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 16 ετιας)