Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 14394
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :16087
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :11771
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :27.5%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :15.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 15 ετιας)