Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
Μέσος Ορος 10 ετίας : 12084
Η μέγιστη Βάση 10 ετίας :13156
Η ελάχιστη Βάση 10 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 10 ετίας :17.4%
Η μέγιστη % μείωση 10 ετίας :8.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) (Βάσεις 10 ετιας)