Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 11878
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :13156
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :17.4%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :16.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) (Βάσεις 11 ετιας)