Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 12997
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :14101
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :8.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 11 ετιας)