Γραφική παράσταση των βάσεων 2017 - 2019 για τη σχολή:
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 13740
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :14694
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :13039
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :8.9%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :3.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 3 ετιας)