Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 13159
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :13324
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :12994
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-2.5%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :2.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)