Γραφική παράσταση των βάσεων 2018 - 2019 για τη σχολή:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 10351
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :10688
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :10014
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-6.3%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :6.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 2 ετιας)