Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15605
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17924
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12753
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :2.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 15 ετιας)