Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13813
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15825
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11876
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :8.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :5.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 16 ετιας)