Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 15060
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17588
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :12609
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :8.3%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :3.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)