Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13322
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :15352
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :11383
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :4.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 16 ετιας)