Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 13514
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :17795
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :6368
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :116.9%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :55.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 15 ετιας)