Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 13518
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :17795
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :6368
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :116.9%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :55.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 16 ετιας)