Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2018 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 15 ετίας : 10708
Η μέγιστη Βάση 15 ετίας :12620
Η ελάχιστη Βάση 15 ετίας :6690
Η μέγιστη % αύξηση 15 ετίας :72.2%
Η μέγιστη % μείωση 15 ετίας :41.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 15 ετιας)