Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2019 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 16 ετίας : 10858
Η μέγιστη Βάση 16 ετίας :13120
Η ελάχιστη Βάση 16 ετίας :6690
Η μέγιστη % αύξηση 16 ετίας :72.2%
Η μέγιστη % μείωση 16 ετίας :41.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 16 ετιας)